Ta bort Search Protect

Search_Protect2.png

Om Search Protect Search Protect upptäckts av din anti-malware verktyg sannolikt betyder att du har en generisk eventuellt inte ville program (PUP) i ditt system. Detta är en typ av förorening som inte kommer att göra allvarlig skada på ditt system direkt. Oftast Ungar anspråk på att vara praktiskt program så att uppmana användarna att…

Continue reading